فعالیت های نظام مهندسی و طراحی پروژه های سد سازی و امثال آن ، انجام کلیه امور شهرسازی و معماری و طراحی و اجرای پارکینگهای مکانیزه(پلت فورمی) عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی ، طراحی و اجرا سیستم ایمنی ، خدمات شارژ ، فروش وسایل و تجهیزات و ادوات ایمننی و نجات آتش نشانی ،دلالی و حق العمل کاری و نمایندگی تجاری